Trendy v podnikovém IT | Trendy it

Dovolte mi, abych Vás jménem společnosti Intel Corporation co nejsrdečněji pozval na konferenci “Trendy v podnikovém IT”

V posledních letech prochází odvětví podnikového IT významným obdobím změn. Na jedné straně stálý tlak na snižování nákladů, vedoucí k iniciativám v oblasti budování datových center, snižování spotřeby elektrické energie, snahám o celkovou konsolidaci IT infrastruktury a její stále efektivnější vzdálenou správu, na straně druhé rostoucí požadavky na přímou či nepřímou podporu vlastních podnikatelských aktivit organizace a nutnost vysoce flexibilní reakce na měnící se situaci na trhu a změnya úpravy v legislativě. To vše vede k vysoce specifickým požadavkům, které dnes podniková IT organizace kladou na své dodavatele. Přijďte si poslechnout jak na tyto požadavky reagují a co plánují v nejbližší budoucnosti některé z nejvýznamějších světových IT společností.

V průběhu konference Vás reprezentant společnosti IDC seznámí s nezávislým pohledem na aktuální trendy v podnikovém IT, představitel společnosti VMWare se současným stavem v oblasti serverové virtualizace a s plány této společnosti do budoucna. Zástupci společnosti Intel Vám pak představí technologie, které Intel vyvinul pro desktopové počítače a notebooky, určené k nasazení v podnikovém prostředí, jenž reflektují požadavky zákazníků na podstatně zdokonalenou vzdálenou správu a vyšší bezpečnost. Dovolte mi, abych zvláště zdůraznil unikátní příležitost vyslechnout si informace o celkové strategii a produktech společnosti Intel, určených pro servery, jež Vám zprostředkuje Boyd Davis, který je v Intelu bezprostředně zodpovědný právě za tuto oblast.

Věřím, že přijmete naše pozvání a velmi se těším na setkání s Vámi.

Evžen Pavlovský
Business Development Manager
Intel Corporation